Bildnummer: Gotlandsbilder #140
Fotograf: Morgan
Plats: Visby

Riktpriser (ex moms):
Webb: 990:-
Trycksaker: 2500:- (Halvsida, reklambroschyr, upplaga: 10.000)

Priset på en bild baseras på trycksakens upplaga och bildens storlek.
För webb gäller användarrättigheten normalt under ett år.
Fotografens namn skall alltid anges i nära anslutning till bilden.

Vänligen kontakta oss för mer pris- och leveransinformation.